W przypadku nadwrażliwości zębów niezwykle istotne jest odbycie wizyty stomatologicznej w gabinecie
stomatologicznym.