• Protetyka stomatologiczna

  Nasze doświadczenie jest gwarancją Państwa uśmiechu.

  CZYTAJ
 • Stomatologia estetyczna

  Państwa piękny, biały uśmiech, to źródło radości i sukcesu. To nasz cel.

  CZYTAJ
 • Implanty stomatologiczne

  Samodzielnie wykonywane zabiegi implantologiczne. Bierzemy odpowiedzialność za to co robimy.

  CZYTAJ
 • Profilaktyka

  Pomogamy zapobiegać, ratujemy co można, poddać się i wyrwać ząb, zawsze się zdąży.

  CZYTAJ
 • Ortodonta

  Aparat, to jeden z elementów drogi do pięknego uśmiechu. Sprawdź nasze doświadczenie.

  CZYTAJ

Tczew – Prywatny gabinet stomatologiczny

Prywatnie czy na NFZ?

Rynek usług stomatologicznych w naszym kraju ma charakter mieszany, ograniczona część świadczeń jest oferowana w ramach ubezpieczenia zdrowotnego w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, natomiast duża część świadczeń jest dostępna jedynie w ramach prywatnych praktyk stomatologicznych. Wielu z nas stawało lub staje przed wyborem leczenia na Fundusz lub prywatnego. Czasem podjęcie decyzji może być trudne, dlatego przed jej podjęciem korzystne jest rozważenie wszystkich argumentów za i przeciw leczeniu w ramach NFZ w stosunku do odniesienia prywatnego. Warto jest porównać nie tylko sam zakres usług na Fundusz i prywatnych, ale i ich trwałość i jakość, ponieważ są one wymiernym wyznacznikiem wartości samego leczenia dla pacjenta. Przy ocenie wad i zalet leczenia w ramach Funduszu warto także wziąć pod uwagę zastosowanie nowoczesnych technologii w procesie leczenia. Inną sprawą, która jest zwłaszcza obecnie istotna, jest czas potrzebny do wykonania leczenia.

Refundacje NFZ

Leczenie stomatologiczne w Polsce dla osób ubezpieczonych jest w pewnym zakresie refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Świadczenia objęte refundacja NFZ są różne w zależności od wieku. Niewątpliwie mankamentem świadczeń stomatologicznych na NFZ, oprócz jakości oferowanych materiałów, jest zazwyczaj długi czas oczekiwania na przyjęcie. Poza tym system usług finansowanych przez NFZ oparty jest na systemie punktacji za wykonane usługi – w momencie, kiedy brakuje punktów świadczenia nie są one realizowane, niezależnie od tego, czy dany pacjent korzystał w okresie ubezpieczenia z usług stomatologicznych.
Poza tym objęte świadczeniem jest także usunięcie złogów nazębnych raz w roku na każdą połowę łuku zębowego. NFZ nie refunduje natomiast piaskowania, które jest zabiegiem zalecanym po wykonaniu skalingu. Dla wielu pacjentów zabieg usuwania kamienia nazębnego jedynie raz w roku nie jest wystarczający dla zachowania odpowiedniego stanu tkanek przyzębia. Połączenie skalingu z piaskowaniem pozwala na zachowanie optymalnej higieny przyzębia i pełni ważną role w profilaktyce chorób tkanek miękkich jamy ustnej.

NFZ u dorosłych

Dla osób dorosłych NFZ nie przewidział żadnych opcji leczenia ortodontycznego.
W ramach NFZ pacjenci po 18. roku życia mogą skorzystać z wypełnień amalgamatowych dla zębów trzonowych i przedtrzonowych, oraz z białych wypełnień chemoutwardzalnych dla zębów od kła do kła. Wypełnienia materiałami światłoutwardzalnymi u osób dorosłych nie są w ogóle refundowane. Wypełnienia amalgamatowe oferowane w ramach NFZ wzbudzają sporo kontrowersji, mających związek nie tylko z toksycznością zawartej w amalgamacie rtęci, ale i estetyką. Prawdą jest, że dobrze założone wypełnienie amalgamatowe może dobrze służyć przez całe lata, jednak do jego założenia wymagane jest usunięcie większej ilości tkanek zęba, niż w przypadku innych wypełnień. Ponadto amalgamaty, które są przecież stopami metali mają dobre zdolności przewodzenia ciepła, co może prowadzić do podrażnienia miazgi zęba. Amalgamaty przewodzą także prąd elektryczny, dlatego nie jest zalecane posiadanie amalgamatu i koron metalowych, gdyż w obecności śliny wytwarza się ogniwo elektryczne. Wypełnienia te posiadają jeszcze jedną wadę – powodują powstawanie zielonkawych przebarwień tkanek zęba. Materiały chemoutwardzalne oferowane w ramach NFZ dla zębów od kła do kła mają co prawda kolor biały, lecz odznaczają się one od tkanek zęba, nie jest możliwe mieszanie odcieni, które pozwalałoby na odtworzenie naturalnego gradientu barwy tkanek zęba. Poza tym takie wypełnienia są dość kruche, przez co nie są tak trwałe jak wypełnienia kompozytowe.
W ramach NFZ oferowane jest wykonanie protez akrylowych całkowitych oraz częściowych z prostymi zaginanymi klamrami. Protezy częściowe przysługują pacjentom, u których braki obejmują 5-8 lub powyżej 8 zębów w jednym łuku. Protezy całkowite akrylowe są wykonywane u pacjentów z bezzębiem. Świadczenie to przysługuje raz na 5 lat. Należy zaznaczyć, że protezy akrylowe, zarówno częściowe jak i całkowite są rozwiązaniem najgorszym z obecnie oferowanych, ponieważ powodują najszybszy zanik tkanek podłoża protetycznego, w porównaniu z uzupełnieniami takimi jak protezy szkieletowe, czy implanty. Poza tym świadczenie przysługuje dopiero wówczas, gdy brakuje 5 lub więcej zębów w jednym łuku, co nie przewiduje korzystnego rozwiązania dla osób, u których braki zębowe nie są aż tak znaczne. A przecież nawet brak jednego zęba znacząco wpływa na funkcjonowanie narządu żucia, a często również i narządu mowy. NFZ nie refunduje wykonania ani koron protetycznych u osób dorosłych, ani mostów, które są przecież korzystnym rozwiązaniem dla osób z mniejszymi brakami zębowymi. Tymczasem pacjenci tacy nie mają zagwarantowanych odpowiednich bezpłatnych świadczeń, w sytuacji, kiedy można by było zastosować u nich leczenie stałymi uzupełnieniami. Takie świadczenia w ramach protetyki oferowane są natomiast w korzystnych cenach w gabinetach prywatnych, dzięki czemu pacjenci nie są skazani na czekanie na pojawienie się większych braków w uzębieniu, aby mogli być zakwalifikowani do leczenia.
W ramach ubezpieczenia oferowane jest usunięcie zęba – nie zawsze jest to dobre rozwiązanie, choć za to najszybsze. Należy pamiętać, że brak zęba w łuku pociąga za sobą zmiany w rozkładzie sił żucia i prowadzi do rozchwiania i przechylenia zębów sąsiednich, oraz zaniku kości wyrostka zębodołowego, o ile nie jest wdrażana protetyka i/lub implantologia.
W związku z oferowanymi na NFZ świadczeniami, do których wykonania są stosowane zazwyczaj materiały oparte o przestarzałe technologie, oraz ze zmianą przepisów, która uniemożliwia lekarzom oferowanie lepszych jakościowo wypełnień za dopłatą, nasuwa się wniosek, że często lepiej jest jednak skorzystać z usług oferowanych przez prywatne gabinety stomatologiczne. Gabinety oferujące usługi prywatne korzystają z nowszych, lepszych technologii, co zapewnia nie tylko wysoką trwałość wypełnień ubytków, ale i ich lepszą estetykę.
Dla niektórych osób koszty leczenia stomatologicznego są dużym wydatkiem, jednak warto pamiętać o tym, że wiele gabinetów oferuje obecnie korzystne rozłożenie kosztów na raty, często nie oprocentowane lub niskooprocentowane. Poza tym wizyty u stomatologa wymagają także zarezerwowania odpowiedniej ilości czasu. Żyjemy w czasach, w których czas bardzo się liczy, w placówkach NFZ bardzo często musimy czekać w kolejkach, a zaplanowany czas przyjęcia często nie jest adekwatny do realnego. W placówkach prywatnych zazwyczaj przestrzega się umówionego czasu przyjęcia szanując czas pacjenta, opóźnienia jeśli się zdarzają nie są zbyt duże. W przypadku nietrwałych wypełnień prawdopodobieństwo konieczności kolejnej wizyty jest o wiele większe, niż wówczas, gdy stosowane są wypełnienia dobrej jakości. Nieprzewidziane wizyty w celu naprawy wypełnień na NFZ zabierają mnóstwo czasu i dezorganizują wcześniej ustalony plan zajęć. Inwestując środki finansowe w leczenie jamy ustnej inwestujemy we własne zdrowie i dobre samopoczucie. Na wykonane usługi udzielane są także gwarancje, które zapewniają w razie potrzeby bezpłatne naprawy wypełnień czy też prac protetycznych. Pieniądze włożone w leczenie jamy ustnej nie są daremnym wydatkiem, ponieważ gwarantują nam zachowanie zdrowia i pewności siebie. Dobry stan jamy ustnej ogranicza także ryzyko wystąpienia nagłych, nieprzewidzianych i niekorzystnych sytuacji, w których musimy zrezygnować z zaplanowanych wcześniej zadań, z uwagi na ból. Inwestycja w zdrowie jamy ustnej jest kluczem do bardziej udanego i spokojniejszego życia, ponieważ dobrze wyleczone zęby raczej nie sprawiają nieprzyjemnych niespodzianek.
Więcej na ten temat w portalu Na NFZ czy Prywatnie. Tutaj znajdziecie Państwo informacje na temat jak zarejestrować się prywatnie w naszym gabinecie.

Czytaj także:

Autor: Lekarz stomatolog

lek. stom. Dorota Ulanowska, specjalista protetyk 2. stopnia - dyplom lekarza stomatologa uzyskałam w 1993 roku w Akademii Medycznej w Gdańsku. W 1994 roku otworzyłam prywatny gabinet stomatologiczny. Posiadam specjalizację ze stomatologii zachowawczej i protetyki stomatologicznej. Moja praca jest moją pasją, dlatego stale podnoszę swoje kwalifikacje, od lat uczestnicząc w krajowych i zagranicznych konferencjach oraz sympozjach. Więcej informacji na mój temat można znaleźć w zakładce Nasz gabinet .